onsdag 30 oktober 2013

Jag skriver varje vecka och ofta varje dag på Facebook

Jag är medveten om att mina inlägg här på bloggen är få och med oregelbundenhet. Men jag skriver varje vecka och ofta varje dag ett eller ett par inlägg på min Facebook sida. Det är glimtar från min vardag som riksdagsledamot ..... blandat med en del personligt utan att vara allt för privat.

Du hittar mig på Facebook
http://www.facebook.com/anders.andersson.792
http://www.facebook.com/anders.andersson.792

fredag 23 augusti 2013

Ordförande i Nordiska rådets välfärdsutskott ....Nytt ordförandeuppdrag ....


Jag vet att jag har ganska ”många järn i elden”. Och det är väl så att jag egentligen trivs med livet och det jag ägnar mig åt. Nu har jag tilldelats ännu ett uppdrag.

Sedan 2009 har jag varit ledamot i Sveriges riksdag och socialutskottet samt vice gruppledare i vår riksdagsgrupp. Jag är ordförande i CAN´s styrelse och finns i Socialstyrelsens och länsstyrelsens insynsråd. Jag har också fullmäktigeplats i kommunfullmäktige och landstinget. Och sist men inte minst har jag förtroendet att vara distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län.

Dessutom har jag varit ledamot i Nordiska rådet och dess välfärdsutskott. Valet på Island för några månader sedan ändrade en del av representationen i Nordiska rådet. Till den nu vakanta platsen som utskottsordförande i välfärdsutskottet har jag under sommaren blivit utsedd.

Onsdagen denna veckan gick jag i tjänst i mitt nya nordiska ordförandeuppdrag då jag ledde en konferens i Köpenhamn med företrädare för nordiska ministerrådet, välfärdsutskottet och frivilligorganisationer inom alkohol och drogförebyggande verksamhet.

Nordiska rådet består av 87 ledamöter från de fem nordiska länderna och ledamöterna är indelade i fem olika utskott.

Pressklipp från Oskarshamns-Tidningen och Vimmerby Tidning bifogas liksom ett foto från i onsdags där jag leder överläggningarna tillsammans med Beate Christine Wang, cheftjänsteman i Nordiska rådet.

måndag 15 juli 2013

Röster från Almedalen - två månader före Kyrkovalet 15 sept 2013

Röster från Almedalen 2013. Idag är det två månader till Kyrkovalet 2013. Söndagen den 15 september! I bifogad VIDEO - YouTube.se kan du ta del av mina synpunkter och svar på frågor jag fick under årets Almedalsvecka. Själv är jag kandidat på valsedel till Stiftsfullmäktige i Linköpings stift. Jag finns också med på valsedel till Kyrkomötet.

Bifogar också länk till Kristdemokrater för En levande kyrka.

fredag 12 juli 2013

Möjligheten att få glasögon som hjälpmedel måste förbättras!


Pressmeddelande
12 juli 2013


”Möjligheten att få glasögon som hjälpmedel måste förbättras”


– Skolbarn som inte får nödvändig synkorrektion kan drabbas av huvudvärk som försämrar koncentrationsförmågan och försvårar inlärningen. Många barns utsatthet förstärks genom att familjerna inte har råd med glasögon. Därför är det viktigt att vi nu ser över möjligheten för barn att kunna få glasögon subventionerade som hjälpmedel, i likhet med exempelvis hörselhjälpmedel.

Det säger Anders Andersson, Kristdemokraternas ledamot i riksdagens socialutskott, mot bakgrund av att Kristdemokraternas partistyrelse föreslår att en gemensam linje ska tas fram kring hur glasögonstöd bör utformas i samtliga landsting. Frågan har lyfts i en motion till partiets riksting i slutet av september.

– Det borde vara en självklar ambition att alla barn som behöver glasögon ska ha tillgång till det. Alldeles oavsett var i landet man bor eller vilken typ av funktionsnedsättning man har ska det inte hänga på familjens ekonomiska marginaler om ett barn ska kunna få tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel. Ytterst är det en fråga om jämlikhet. Jämlikhet mellan barn med synskada, bosatta i olika delar av landet, men också jämlikhet mellan barn med olika former av funktionsnedsättning.

– Nu är det hög tid att skapa ett rättvist system som även ger barn över åtta år rätt till glasögon som hjälpmedel. På det sättet kan vi förbättra uppväxtvillkoren för många barn och ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta situationer.

Frågan om glasögon som hjälpmedel väcktes ursprungligen i den kristdemokratiska landstingsgruppen i Kalmar län. Inför höstens riksting skrevs en motion undertecknad av Elisabeth Lago Nilsson, Vimmerby, och Christian Nytorpet, Hultsfred. Motionen tillstyrktes av distriktsstämman i Kalmar län och nu ställer sig alltså även partistyrelsen bakom motionskravet om stöd för glasögon till barn

- Det är inspirerande att se hur engagerade diskussionerna på lokal nivå leder till nationella ställningstaganden. Förslaget om glasögon som hjälpmedel bottnar i att våra förtroendevalda ser den verklighet många barn lever i, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD).


För mer information

Anders Andersson
Riksdagsledamot (kd)
Tel: 070-249 82 12
anders.andersson@kristdemokraterna.se

måndag 8 juli 2013

Ge barn med allergiproblem bättre skolmiljö!

Anders Andersson (KD) efter Almedalen:
Ge barn med allergiproblem bättre skolmiljö!

Skolan är Sveriges största arbetsplats med 235.000 anställda och 1,4 miljoner elever. Under Almedalsveckan redovisades Socialstyrelsens nyligen framlagda utredning som pekar på stora problem när det gäller inomhusmiljön i skol- och förskolebyggnader runt om i landet. Hela 40 procent av skolorna har inte fått godkänt i den obligatoriska ventilationskontrollen. Astma och Allergi är barnens stora folksjukdom. Bland 12-åringarna i skolan rapporteras att 9 procent har astma, 13 procent har allergisk snuva och 8 procent födoämnesallergi. Dagens situation påverkar dessa elever negativt på många sätt, bl a när det gäller inlärningsmöjligheter.

Det vi nu ser i den rapport som Socialstyrelsen tagit fram på beställning av socialminister Göran Hägglund är att det krävs en rad åtgärder för att ge barn och ungdomar en bra uppväxt och godkänd skolmiljö, säger Anders Andersson (KD).

Under seminariet i Almedalen framkom att åtgärder för att lösa allergiproblemen i många delar är ett kommunalt ansvar. Förutom de åtgärder som man kan förvänta sig utifrån Socialstyrelsens rapport ”Allergi i skola och förskola” så har jag ambitionen att driva vidare kravet på en nationell allergistrategi motsvarande cancerstrategin, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD) som var medverkande i ett seminarium om allergifrågor under Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan var Anders Andersson engagerad som medverkande talare i drygt 10-tal olika seminarier och möten där de flesta handlade om hälso- och sjukvårdsfrågor.

måndag 3 juni 2013

Lekterapi - på sjukhusetBarns rättigheter och trygghet är en av politikens huvudfrågor för oss Kristdemokrater. Därför var dagens studiebesök på Lekterapin på sjukhuset i Västerås en höjdpunkt. Tillsammans med partivänner på landstinget i Västmanland fick jag del av en målande och lekfull beskrivning av vad Lekterapin kan ge barnen när dom vårdas på sjukhus. Lekterapeuten är förskolärare eller fritidspedagog med specialpedagosisk kompetens. En viktig medarbetare i helheten inom sjukvården när vi har fokus på barns behov.