måndag 3 juni 2013

Lekterapi - på sjukhusetBarns rättigheter och trygghet är en av politikens huvudfrågor för oss Kristdemokrater. Därför var dagens studiebesök på Lekterapin på sjukhuset i Västerås en höjdpunkt. Tillsammans med partivänner på landstinget i Västmanland fick jag del av en målande och lekfull beskrivning av vad Lekterapin kan ge barnen när dom vårdas på sjukhus. Lekterapeuten är förskolärare eller fritidspedagog med specialpedagosisk kompetens. En viktig medarbetare i helheten inom sjukvården när vi har fokus på barns behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar