fredag 28 januari 2011

Kommun- och landstingsdagar i Norrköping

Pressmeddelande
27 januari 2011

Patientsäkerhet - ett tema på KD kommun- och landstingspolitiska dagar!
– Den 1 januari trädde en ny lag om patientsäkerhet i kraft. Den nya lagen kommer leda till en bättre vård för patienten och ett mer aktivt patientsäkerhetsarbete, vilket i sin tur leder till en säkrare vård med färre vårdskador.

Det säger Anders Andersson från Järnforsen, kristdemokratiskt riksdagsledamot i socialutskottet, som under fredagen kommer leda ett seminarium om patientsäkerhet tillsammans med Socialstyrelsens Generaldirektör Lars-Erik Holm och Karin Johansson, statssekreterare på Socialdepartementet, under kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar i Norrköping.

– Den nya lagen handlar också om tillgång till vård och vårdplatser, att få vård i tid. Socialstyrelsen har att granska om vården och omsorgen uppfyller de uppdrag som de har enligt regelverket. Det innebär också förändrat ansvar för patientens klagomål i vården. Men det reser också frågor som vilket ansvar verksamheten och politiken har, vilket kommer diskuteras under seminariet i Norrköping.

– Alliansregeringen har beslutat att satsa en halv miljard kronor på patientsäkerhet under detta år och 675 miljoner kronor årligen resten av mandatperioden.

– Jag är övertygad om att denna patientsäkerhetslag och regeringens satsning på patientsäkerhet kommer att minska systemfelen i sjukvården och minska antalet misstag av vårdpersonal. Vinnarna blir patienterna som får en tryggare hälso- och sjukvård, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar