måndag 24 oktober 2011

Löken i de svenska köken - räddad !!!


Fotot ovan är från den 28 juni 2011 då ett antal riksdagsledamöter på initiativ av mig träffade lökodlarna på Öland.
På bilden finns fr v riksdagsledamot Anders Andersson (KD) tillsammans med lökodlaren Tomas Hagström i Beteby samt Jan R Andersson (m).


Pressmeddelande
2011-10-24

Löken i de svenska köken – räddad!
- Vi är många som varit engagerade för att också i framtiden kunna erbjuda närproducerad öländsk lök till hushållen, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD).

Under lång tid har ett hot funnits som kunde innebära att svenska hushåll enbart var hänvisade till importerad lök från Danmark och andra delar av Europa. Idag kom därför ett välkommet besked från Kemikalieinspektionen. Ett positivt besked för svensk och öländsk lökodling. Växtskyddsmedlet Totril godkänns för användning i Sverige för nästkommande odlingssäsong 2012 och även för 2013 och 2014.

25 procent av all lök som konsumeras i Sverige odlas på Öland. Vid flera tillfällen har vi riksdagsledamöter träffat lökodlarna för att få information och samtala om handlingsvägar för att möjliggöra fortsatt lökodling.

- Dagens besked var en seger för konsumenterna, en vinst för den som vill ha närproducerat och en välkommet erkännande till de svenska lökodlarna som drivit en kamp mot en snäv tolkning av ett EU-direktiv, säger Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Kalmar län.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar