torsdag 22 december 2011

Stefan Carlsson - ett bra val av landshövding.

Pressmeddelande
2011-12-22

Stefan Carlsson – ett bra val av landshövdning.

- Det har varit många turer och jag har under året haft åtskilliga kontakter med företrädare för regeringen i denna fråga. Orsaken till att beslutet har dröjt kan vi alltid diskutera. Men nu är jag nöjd. Detta beslut är bra för länet och för utvecklingen av vår del av landet, säger kristdemokraternas riksdagsledamot Anders Andersson i en kommentar till att regeringen nu utnämnt Stefan Carlsson till ny landshövdning i Kalmar län.

- Stefan Carlsson har ett brett kontaktnät i landet vilket är av stor betydelse. Han är nu statlig utredare av ”myndighetssverige” och har tidigare varit VD för Apoteket AB och dessförinnan hunnit med såväl regiondirektör i Skåne som landstingsdirektör i Jämtland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar