onsdag 21 november 2012

Allergier bland barn - en varningsklocka!Pressmeddelande
2012-11-21

Anders Anderson (KD):
Allergier bland barn – en varningsklocka!

Astma och allergiproblem är bland de vanligaste kroniska sjukdomarna i vårt land. Detta redovisades när Allergistämman 2012 inleddes i Göteborg på onsdagen. Allergi är ett hälsoproblem som måste uppmärksammas mer än hittills, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD) som själv deltar på Allergistämman.

- För mig ringen en varningsklocka när hela 30 % av skolbarnen i Sverige har en pågående allergisjukdom. Förutom hälsoproblemen för dessa barn utgör detta också ett bekymmer för att ge barnen bra chans att klara skolan. Jag är därför glad för att regeringen och socialminister Göran Hägglund för ett år sedan gav ett uppdrag till Socialstyrelsen att analysera och beskriva problembilden kring barns hälsa kopplad till förekomsten av astma och allergi. Rapport ska lämnas i april nästa år. I förskolor och skolor, där samhället ansvarar för miljön, är det synnerligen angeläget att finna och åtgärda det som utlöser allergiska reaktioner.

Det handlar om att både förebygga och lindra allerigproblemen. Allergistämman i Göteborg utgör en viktig mötesplats för spridning av kunskap och forskningsresultat.

Information om programmet mm för Allergistämman 2012
http://www.allergistamma.org/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar