tisdag 4 december 2012

Hälsomiljard !Under tre dagar i förra veckan genomfördes medicinska riksstämman på Älvsjömässan i Stockholm.
Hälso och sjukvård med fokus på hälsa har varit ett genomgående tema.
Jag har som riksdagsledamot medverkat i flera seminarier och panelsamtla och dessutom hunnit med att vara svarande i kristdemokraternas monter under stämman.

- Vår hälsa engagerar alla människor och jag tror vi måste ta ett steg till när det gäller metoder och stöd för att underlätta kloka hälsoval. Kömiljarden har varit viktig för att korta vårdköerna. Jag vill se en "hälsomiljard" som på liknande sätt kan lyfta fram allt förebyggande arbete som kan ge oss ett bättre liv för både unga och äldre, sa jag i ett av de panelsamtal där jag deltog.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar