fredag 8 februari 2013

Höj taket i A-kassan.


Höj taket i A-kassan


För att nya jobb ska skapas och den svenska ekonomin ska fortsätta att utvecklas krävs det att människor känner trygghet inför eventuella omställningar. Därför vill Kristdemokraterna se en arbetslöshetsförsäkring som uppfattas som rättvis och rimlig.

DET FINNS TVÅ stora problem med dagens arbetslöshetsförsäkring. Det ena är att alltför många väljer att stå utanför a-kassan. Följden blir att en del människor står helt utan ersättning när de drabbas av arbetslöshet. Det andra är att taket i a-kassan inte har höjts på över tio år. De som har en bruttolön på över 18 700 kr/mån får sin ersättning begränsad genom taket på 680 kr/dag. Nio av tio heltidsarbetare kan inte få ut 80 procent av sin lön från dagens a-kassa.

Dessa två problem påverkar också varandra. Ett lågt ersättningstak gör att många med lite högre inkomst och förhållandevis låg risk för arbetslöshet väljer att ställa sig utanför a-kassan. På sikt finns risken att bara de med allra högst risk för arbetslöshet försäkrar sig och att avgiften ökar eftersom färre är med och delar risken.

KRISTDEMOKRATERNA vill därför förbättra a-kassan genom tre förslag till förändringar.
1. Inför en allmän och obligatorisk a-kassa med en enhetlig avgift. Det är inte rimligt att en halv miljon arbetande personer står utanför arbetslöshetsförsäkringen. Avgifterna till a-kassan varierar idag från 90 kr/mån till 444 kr/mån. De differentierade avgifterna har inte gett de resultat som regeringen hoppades på och systemet framstår som orättvist. En obligatorisk a-kassa ska därför ha en enhetlig avgift.
2. Ersätt arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen med ett inkomstvillkor. På det sättet kommer också fler att ha rätt till ersättning. Nivån på inkomstvillkoret bör motsvara den nivå då skyldighet att betala avgift till a-kassa infaller.
3. Höj och indexera taket i a-kassan. Eftersom taket i a-kassan inte har höjts på över tio år finns stora risker med att fler och fler väljer att ställa sig utanför a-kassan. Med införandet av en allmän och obligatorisk a-kassa bör taket höjas för att reformen ska anses vara legitim. Vi föreslår en höjning av taket till 830 kr/dag. Om utgifterna för den höjda arbetslöshetsersättningen ska betalas via avgiften i en obligatorisk a-kassa blir avgiften 154 kr/mån enligt beräkningar från riksdagens utredningstjänst.

A-KASSAN MÅSTE vara solidariskt uppbyggd genom att alla är med och bidrar samtidigt som alla kan känna en trygghet i att de får en rimlig ersättning vid eventuell arbetslöshet. I en fungerande arbetslinje behövs en rimlig försäkring när arbetsmarknaden förändras.

Anders Sellström (KD),
Riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson

Anders Andersson (KD),
Riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar