onsdag 16 december 2009

Respekt för föräldrars fria val

Jag har haft en debatt och replikväxling med några av socialdemokraterna i länet runt familjepolitiken. Här nedan finns mitt svar på en insändare från Lena Segerberg och Lena Hallengren, införd i Västerviks-Tidningen.

Valfrihet och flexibilitet – respekt för föräldrars fria val !

Lena Segerberg och Lena Hallengren går i en insändare på som vanligt när vi kristdemokrater tar strid för barnens och föräldrarnas valfrihet. Men faktum kvarstår. Alliansregeringen har moderniserat familjepolitiken. Dels genom att införa en jämställdhetsbonus som kommer att ha betydelse för att nå ökad jämställdhet. Men modernisering innebär också att vi vill ge stressade småbarnsföräldrar ett erbjudande om mer tid och ökad flexibilitet genom ett vårdnadsbidrag.

Jag vill hävda att det är så en modern familjepolitik utformas, med valfrihet och flexibilitet. De allra flesta små barn mår bra av förskolan och har stor glädje av den. Men alla barn är inte lika. Och livet ser inte lika ut för alla föräldrar under småbarnsåren. Därför finns det föräldrar som uppskattar valfriheten och rätten att själva fatta beslut om formen för barnomsorg. Och denna valfrihet tror jag tillhör ett modernt samhälle där vi visar respekt för att enskilda och familjer kan fatta egna beslut utan att få pekpinnar från ledande sosse-politiker.

I alla större opinionsundersökningar bekräftas att det är flexibilitet och valfrihet som småbarnsföräldrar önskar allra mest. På frågan om småbarnföräldrar vill ha kvoterad föräldraförsäkring är svaret överväldigande negativt. Hela 84 procent var kritiska till denna förmyndarpolitik. Enbart 8 procent av småbarnsföräldrar under 44 år säger sig vara positiva till att staten ska bestämma uttaget av föräldraledighet. Trots det envisas Lena Segerberg och Lena Hallengren med att förfäkta denna uppfattning. Till skillnad från dessa socialdemokrater vill jag ha en familjepolitik som visa respekt för att föräldrarna själva vill och kan planera hur de vill lägga upp sin tid med sina barn. De vill hitta en lösning som passar just deras behov och önskemål utifrån familjens specifika situation. Svenska barnfamiljer vill ha en familjepolitik som erbjuder olika valmöjligheter.

Min förhoppning är att socialdemokraternas förmyndarpolitik ska möta motstånd i kommande val. Vi kristdemokrater säger nej till kvoterad föräldraförsäkring och ja till ökad valfrihet. Detta är svenska småbarnsföräldrars klara uppfattning av en modern familjepolitik.

Anders Andersson, Järnforsen
Riksdagsledamot (KD)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar