torsdag 3 december 2009

Var 20:e minut får någon stroke

Idag har jag deltagit i ett mycket intressant seminarium som sätter fokus på ett område inom vården som inte fått den uppmärksamhet som frågan motiverar. Det gäller stroke och den vård vi vill ge. Samt de förebyggande insatser som kan göras för att undvika att drabbas av stroke. I riksdagens andrakammarsal arrangerade NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund)ett seminarium tillsammans med Centerpartiet. Ämnet var drastiskt - var 20:e minut drabbas någon i vårt land av stroke.
Seminariet inleddes av Kenneth Johansson, socialutskottets ordförande, som också senare under dagen berättade om hur det är att vara närstående till någon som drabbas av stroke. Moderator för seminariet var Anita Jekander som också läste högt ur sin bok och fick oss alla att känna hur närgånget det blev när vi förstod att detta är något som kan drabba mig eller någon närstående. Vår äldre- och folkhälsominister Maria Larsson medverkade också i seminariet och gav sin och regeringens syn på vikten av förebyggande insatser. Vidare medverkade Mats A Andersson från Neurocentrum i Umeå och Nils Wahlgren från Karolinska i Solna. NHR gör ett bra jobb och jag vet att man också besöker olika delar av landet för att sprida information och kunskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar