onsdag 9 juni 2010

Vi har inte råd med rödgrön energipolitik

Pressmeddelande
Oskarshamn den 9 juni 2010

Kalmar län har inte råd med
rödgrön energipolitik


- Regeringens förslag och näringsutskottets betänkande är livsavgörande för OKG och utvecklingen inom kärnkraftsområdet. Allianspartiernas energiöverenskommelse från februari 2009 innebär att befintliga kärnkraftverk kan ersättas av nya, säkrare och mer effektiva reaktorer som tryggar det framtida energibehovet.

Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), som i eftermiddag besöker Äspölalaboratoriet tillsammans med partikamraterna Åke Nilsson och Gudrun Brunegård för att diskutera energipolitik och framtiden för kärnkraften med företrädare för OKG och SKB.

För att trygga energiförsörjningen är det viktigt att ge kärnkraftsindustrin tydliga och långsiktiga spelregler. Riksdagsbeslutet den 17 juni blir därför avgörande.

- De rödgrönas energipolitik som går ut på att avveckla kärnkraften – och som motsätter sig avskaffandet av förbudet mot nybyggnation - hotar basindustrin och välfärden. Socialdemokraternas nya energipolitik, som är en eftergift till miljöpartiet och vänsterpartiet, skulle få mycket negativa konsekvenser för sysselsättning och utveckling i Kalmar län. Vi har inte råd att låta de rödgröna experimentera med energipolitiken.

- De existerande kärnkraftverken beräknas ha en livslängd på ungefär 55 år. Det betyder att de nuvarande kärnkraftsverken kommer att fasas ut om cirka 15 år. Det är orealistiskt att tro att vi då har så stor tillförsel av el från förnyelsebara källor att vi helt kan stänga ned kärnkraftverken utan att detta får förödande konsekvenser för basindustrin och hushållen. Därför kommer vi att behöva modernisera och ersätta befintliga kärnkraftsverk, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar