måndag 21 februari 2011

Krafttag mot ungdomsvåldet!

Pressmeddelande
21 januari 2011

Krafttag mot ungdomsvåldet!

– Fysiskt våld som slag och sparkar och utfall med kniv men också mobbning är tyvärr allt för vanligt förekommande idag. Det gäller att våga se sanningen. Och att ha mod att ingripa. Utställningen Våld som visas på Virserums Konsthall är ett bra sätt att upplysa om det vardagsvåld som tonåringar idag upplever.

Det säger Anders Andersson, kristdemokratiskt riksdagsledamot från Järnforsen, som under måndagen besökte Virserums Konsthall.

– Utställningen visar ungdomars utsatthet och hur våldet blivit en del av vardagen i samhället. Den ger möjlighet att stiga in i klass 9:C:s klassrum och lära känna tio av eleverna lite bättre. Vi får höra dem prata och smygtitta i deras dagböcker. Deras ord och tankar väcker frågor om varför vissa får högre status än andra, och varför vi ibland gör varandra så illa

– Vårt samhälle och vår vardag fylls alltmer av misshandel och våld, många gånger oprovocerat våld. Polisanmälningarna efter en helg är dyster läsning. För många ungdomar har tryggheten på gator och torg försvunnit och ersatts av ångest och rädsla.

– Det är dags för en kraftsamling mot våldet. Vi politiker har en viktig roll att tillsammans med skolan, socialtjänsten, frivilligorganisationer och föräldrar motverka våld bland våra ungdomar. Vi måste utbilda barnen och ge dem kunskap om våldets konsekvenser, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar