onsdag 23 februari 2011

Västerviks sjukhus .... i en ny region


Under tisdagen gjorde jag en heldags studiebesök på Västerviks sjukhus. Studiebesöket var upplagt tillsammans med vårt landstingsråd Gudrun Brunegård och vår företrädare i landstingsgruppen från Västervik, Kerstin Lahi.

Pressmeddelande
22 februari 2011

Västerviks sjukhus viktigt för vården i norra Kalmar län – också i en ny region.

– Västerviks sjukhus är en viktig trygghet för befolkningen i norra Kalmar län genom att svara för en helt avgörande och bred insats inom hälso- och sjukvården. När vi nu går in i en diskussion om nya regioner vill jag markera den betydelse och resurs som Västerviks sjukhus utgör för ett nytt Östra Götaland.

Det sa Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Järnforsen, när han under tisdagen tillsammans med landstingsrådet Gudrun Brunegård och partiets Västerviksföreträdare i landstingsstyrelsen Kerstin Lahi gjorde studiebesök vid Västerviks sjukhus, och bland annat träffade sjukhusledningen samt företrädare för sjukhusets kirurgiverksamhet och kliniken för rehabilitering och geriatrisk verksamhet samt ortopedkliniken.

– Det är viktigt att vård erbjuds på likvärdiga villkor var man än bor i Kalmar län. Västerviks sjukhus ger möjlighet för befolkningen i länets ytterområden att få kvalificerad sjukvård. Min förhoppning är att sjukhuset i framtiden också kan bli en resurs för sydöstra delarna av Östergötland. Hälso- och sjukvården är ett av våra mest prioriterade områden. Äldre står för huvuddelen av vårdbehoven. Därför är den geriatriska kompetensen vid Västerviks sjukhus så viktig.

– Sedan Alliansregeringen tog makten har vi kristdemokrater varit pådrivande för de förändringar som ägt rum inom sjukvården. Vi har fått en mer säker, valfri och jämlik vård och tack vare kömiljarden så har vårdköerna mer än halverats. Dessutom har patientens ställning stärks genom vårdgarantin, den fasta vårdkontakten och rätten till förnyad medicinsk behandling.

– Västerviks sjukhus är med sin högt kvalificerade vård lämpat för att bygga upp ett länscentrum för personer med långvarig smärta och behov av medicinsk rehabilitering, eftersom värdefull kompetens inom dessa områden redan finns på plats. Jag hoppas det kan bli verklighet snart och en tillgång för hela det geografiska område som finns i ett kommande Östra Götaland, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar