måndag 28 mars 2011

Bra besked - en försäkring att lita på

Sjukförsäkringen.

För mig som riksdagsledamot och med många kontakter från allmänheten som tryckt på och ställt förhoppningar är jag idag glad för att vi nu har möjlighet att få en sjukförsäkring att lita på. Det är glädjande att den arbetsgrupp som vi utsåg inom kristdemokraternas riksdagsgrupp kommit till en rad tydliga besked, och vår ambiton nu är att övriga inom Alliansen vill ställa upp på dessa förändringar.

Undnatag i rehabiliteringskjedjan måste vidtagas så att rätt personer kvarstår i sjukförsäkringen respektive förs över till Arbetsförmedlingen. På denna punkt har jag fått många exempel och jag välkomnar nu det ställningstagande som vi Kristdemokrater gör för att korrigera de brister som har varit uppenbara.

Tag del av pressmeddelande och hela rapporten på Kristdemokraternas hemsida.

I Aftonbladet idag är rubriken - KD sätter blåslampa på Kristersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar