torsdag 17 mars 2011

Täpp till kryphålen !

Idag har vi justerat ett betänkande om ANDT i socialutskottet.
Jag är nöjd med att vi förutom den strategi som regeringen redovisat som har ett starkt fokus på barn och ungdomar också har kommit fram till ett förslag där även Alliansens partigrupper nu tar bladet från munnen och vill kriminalisera eftersupning. Detta har varit en linje som vi kristdemokrater haft sedan tidigare. Nu har frågan baxats så långt att också övriga partier står bakom denna linje. Det har aldrig varit rimligt att någon ska kunna skylla på att man druckit alkohol efter en trafikolycka och därför komma lättare undan ansvar och straff. Beslutet idag i socialutskottet är ett tydligt tecken på att vi inte ska acceptera några kryphål när det gäller alkohol och trafik.

Pressmeddelande från Alliansens gruppledare i SoU finns nedan.


PRESSMEDDELANDE                2011-03-17

Socialutskottet vill kriminalisera eftersupning
-Det är inte rimligt att någon ska kunna klara sig undan ansvar för rattfylleri genom att hävda att man druckit alkohol i efterhand. Därför vill vi att regeringen återkommer till riksdagen med förslag som kriminaliserar detta.

Socialutskottet har idag ställt sig bakom regeringens förslag till ANDT-strategi (En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken), men går längre på en punkt. Det gäller den sk eftersupningen, en fråga som har diskuterats sedan 1940-talet. Riksdagen beslutar i frågan 30 mars.

-Vi anser att det finns starka skäl att kriminalisera eftersupning nu. Det förefaller bli allt vanligare att man skyller på att man druckit alkohol efter en trafikolycka i stället för att ha kört rattfull och det är orimligt att man ska komma lättare undan ansvar på detta sätt. Det vill vi stävja. Antalet utredningar på Rättsmedicinalverket har ökat med ökat med 30 procent mellan 2009 och 2010.

Kenneth Johansson (C) Socialutskottets ordförande         070-3439617
Mats Gerdau (M)                                         070-3266005
Barbro Westerholm (FP)                                 070-6710388
Anders Andersson (KD)                                 070-2498212
Gruppledare i Socialutskottet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar