söndag 29 januari 2012

Göran Hägglund ..... vår partiledare !!!Pressmeddelande
2012-01-29

Valet av Hägglund markerar KD´s sociala profil!

- Valet av Göran Hägglund som partiledare visar på kristdemokraternas styrka och långsiktiga arbete. Vi byter inte partiledare som man byter skjorta, säger Anders Andersson, riksdagsledamot och distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län.
- Kristdemokraterna är och ska också framöver vara Alliansens tydligaste sociala röst och i varje läge stå upp för barn och ungdomar samt äldres rätt och trygghet. För denna profil av partiet är Göran Hägglund ett ankare och en partiledare som kan attrahera nya väljargrupper.

Kristdemokraterna har haft ett par intensiva dagar i Västerås med hela 1.200 deltagare. Kommundagarna avslutades med extra riksting och lite av nattmangling under rikstingets sista timmar. Trots att vi från Kalmar län inte kom hem förrän framåt morgontimmarna på söndagen så kan jag inte annat än känna glädje och framtidstro efter våra dagar i Västerås, säger Anders Andersson, riksdagsledamot och distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län. Chatrine Pålsson Ahlgren från Mönsterås har gjort ett fantastiskt gediget grundarbete som ordförande i valberedningen. Och på samtliga presidie poster – Göran Hägglund, Maria Larsson och David Lega - blev rikstingets beslut enligt valberedningens förslag.

Göran Hägglund valdes till partiledare med röstsiffrorna 198 mot 88 för utmanaren Odell. Efter månader av debatt var detta ett utryck för styrka och kraftfullt förtroende.

Foto ovan
1. Göran Hägglund i talarstolen och tackar för förtroendet efter att omröstningen redovisats inför rikstinget.
2. Jag själv i talarstolen under rikstinget när jag pläderar för omval av Göran Hägglund som partiledare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar