torsdag 26 januari 2012

Mittengruppen i Nordiska rådet

Hemsida för Mittengruppen i Nordiska rådet.


Mittengruppen:
värna frivilligsektorns roll i framtidens välfärd!
Publicerad: 25.01.2012

Mittengruppen anser att Norden inte bara skall nå EUs mål till 2020 om att äldre skall leva friska ytterligare två år. Även kvaliteten i omsorgen måste utvecklas starkt.

Detta skall göras så att vars och ens egna vilkor och önskemål tas till hänsyn . Ytterligare bör medborgarna också fortsättningsvis ges möjlighet att välja välfärdstjänster från offentliga, privata och ideella utförare.

- Mittengruppen vill särskilt tillvarata de ideella, medborgar- och frivilliga organisationernas arbete inom välfärdstjänsterna. De icke vinstdrivande utförarnas konkurrenssituation måste värnas, säger Anders Andersson, Mittengruppens vice ordförande och talesperson för välfärdsfrågor.

- De nordiska länderna skall lära sig av varandra, och öppna jämförelser på nordisk basis är ett bra sätt att stimulera kvalitetsutveckling för en god och värdig ålderdom. Nordisk forskning och utveckling inom omsorgsektorn måste förstärkas.

Framtidens nordiska välfärdslösningar diskuterades på Nordiska rådets möte i det norska stortinget tisdagen den 24 januari.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar