onsdag 13 januari 2010

Bra Maria!

Kristdemokraterna är partiet som lyfter fram äldreomsorg och sjukvård.

Idag kommer på nytt ett besked om att dessa frågor ligger högt när vi ska forma politiken för morgondagen. På DN-debatt har vår äldre- och folkhälosminister Maria Larsson delgivit oss vad som finns i den lagrådsremiss som nu lämnas. I detta förslag kommer alla äldre att ges ett starkt inflytande runt den vård som gäller dom själva. Framförallt vill jag sätta hög poäng på förslaget om en värdegrund för äldreomsorgen. Inom skolans värld har det varit naturligt att regering och riksdag format en värdegrund. För mig är det lika självklart att vi behöver en värdegrund som kan skapa trygghet och tillit också för äldreomsorgen.

Vår minister från Långasjö i Småland - Maria Larsson - är än en gång en tillgång för alla landets pensionärer som vill känna sig respekterade för den dom är och bli bemötta med värdighet också när man har olika vårdbehov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar