fredag 22 januari 2010

Studiebesök i Mönsterås


Företagarens vardag.

Under fredagen gjorde jag ett antal intressanta studiebesök runt företagsfrågor i Mönsterås kommun. Jag träffade bl a Lars-Johnny Andersson på Statoil macken och den bilverkstad som han driver. När vi samtalade om förutsättningarna för att driva företag och då framförallt mindre företag sa han med hänvisning till den mängd regler och papper som en företagare måste hantera "jag tycker inte om papper, trivs bättre i en skitig overall". Sanningen är nog att många företagare instämmer i detta uttalande. Bland de synpunkter som jag fick med mig som tydliga önskningar från en vanlig småföretagare var att minska ner regelverket för små företag. Företagare vill producera och ge service inte fylla i papper.
Lars-Johnny lyfte också fram vikten av att lättare ordna riskvilligt kapital för att underlätta för nyföretagande och utveckling och ge chans till de investeringar som kan behövas för att starta upp.
Jag kan inte låta bli att ge ett citat till från mötet med Lalle som han kallas i folkmun; "Det är härligt att vara egen företagare, känslan att kunna påverka och se resultat ger tillfredsställelse"

Pressmeddelande inför studiebesöket i Mönsterås;
Viktigt med starkt lokalt näringsliv!

- Jag ser servicenäringen som en viktig komponent för att skapa en attraktiv kommun. Det är genom att lyssna in erfarenheter, våga tänka nytt och förenkla i regelsystem som vi kan ge småföretagarna expansionsmöjligheter och därigenom erbjuda nyanställningar.

Det säger Anders Andersson (KD), riksdagsledamot, med anledning av hans besök i Mönsterås kommun idag då han bland annat besöker Statoil med butik och verkstad. Han vill uppmärksamma småföretagandets och servicenäringens betydelse för samhällsutvecklingen.

- Jag vill hylla småföretagandet och markera hur bra näringslivet i Mönsterås kommun är.

Mönsterås kommun har regionens bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs kartläggning och är en av de tre kommuner som fått högst betyg bland Sveriges samtliga kommuner.

I samband med besöket i Mönsterås kommer Anders Andersson även att träffa Thomas Svensson, VD Mönsterås Utvecklings AB och näringslivssekreterare, för att diskutera kommunens företagsklimat och framtidsutsikter.

- Det privata näringslivet och det enskilda entreprenörskapet har alltid varit, är och kommer att vara grunden för Sveriges välfärd. Som kristdemokrat vill jag fortsätta arbetet med att förbättra företagsklimatet, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar