lördag 30 januari 2010

Hälso- och sjukvården - så vill vi ha den


Samtal i en paus; fr v Eva Nilsson Bågenholm, Anna-Karin Eklund, Monica Selin och Anders Andersson.
Under lördagen på Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar i Jönköping hade jag förmånen att vara seminarievärd för två seminarier på temat - Sjukvården så som vi vill ha den. Medverkande var Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund, Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm samt regionrådet i VG Monica Selin, som också är ordförande i kristdemokraternas landstingsgrupp inom kommun- och landstingspolitiska rådet.

Fyra procent av befolkningen använder 50 procent av vårdens resurser. Dessa personer borde bli "guldkortskunder", var en uppfattning som framfördes under seminariet. Det handlar ofta om äldre multisjuka, personer med psykiska sjukdomar och patienter med kroniska besvär. Hälsa och helhetstänkande är grunden för framtidens vårdpolitik, var en annan synpunkt som framfördes. Inte oväntat men ändå viktigt var markeringen av att vården ska ske på lika villkor och vara solidariskt finansierad. Tydlig rollfördelning mellan politik och profession var ett annat ämne. Patientsäkerhet var temat för flera delar i vårdseminariet. Och självklart lyftes vårdvalsfrågorna upp och den möjlighet som nu finns att stärka primärvården. I anslutning till frågor om patientsäkerhet togs också fram behovet av tillräckligt antal vårdplatser. Hela seminariet var ett sätt för flera hundra kommun- och landstingspolitiker att lyssna in två viktiga aktörer i vårddebatten - Läkarförbundet och Vårdförbundet - för att bli väl rustad inför nu pågående programarbete i en av valrörelsens viktiga frågor; hälso- och sjukvård med kvalitet, tillgänglighet och valfrihet för patienterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar