söndag 20 november 2011

Inlägg i debatten om vanvård av äldre och behov av värdighet

Värdighet inom äldrevården får aldrig vara underordnat ekonomiska resultat
- dags att kräva redovisning varje månad eller varje kvartal.


Debatten vågor går höga om den svenska äldreomsorgen mot bakgrund av de brister som avslöjats på Caremas äldreboende i ett antal kommuner. Och det förstår jag mer än väl. Brister och vanvård av våra äldre kan enligt min mening aldrig accepteras. Bristerna som nu blir uppenbara väcker många frågor om hur väl kommunerna kontrollerar och försäkrar sig om utlovad kvalitet, trygghet och värdighet.

Våra äldre och deras anhöriga ska alltid kunna känna fullt förtroende för att äldreomsorgen är av god kvalitet oavsett det är i privat eller kommunal regi. Det gäller att känna tillit till att den bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

I torsdags, på socialutskottets sammanträde i riksdagen, fick vi en föredragning av Socialstyrelsen runt tillsyn och åtgärder för att undvika brister i äldrevården och förebygga vanvård av våra äldre. Socialstyrelsen har sitt ansvar för tillsynen. Vi har också en väl utbyggd lagstiftning som är förstärkt när det gäller Lex Sarah anmälningar. Nu omfattas alla missförhållanden oavsett driftform och dessutom även när man ”misstänker missförhållanden”. Samtidigt är det ett faktum att kommunerna har det dagliga ansvaret för att all äldreomsorg håller hög kvalitet och att missförhållanden åtgärdas.

Efter en veckas debatt och många synpunkter vill jag som riksdagsledamot för Kristdemokraterna se att vi runt om i landet lyfter upp några åtgärder som kan genomföras omgående i varje kommun – åtgärder som gäller socialnämnden/omsorgsnämndens ansvar.

Jag vill se att kommunens ansvariga tjänstemän gör fler oanmälda tillsynsbesök på äldreboendena parallellt med de löpande besöken. Det får inte råda något tvivel om att kommunen tar sin roll som beställare och granskare på allvar oavsett om det är ett kommunalt boende eller om någon annan svarar för driften.

En avgörande punkt för att undvika vanvård är att frågan om kvalitetsuppföljning och dess genomförande blir en stående punkt på socialnämndens dagordning. Inte bara när något är på tok. Inte bara när man tycker att det passar. Eventuella brister i äldreomsorgen får inte blir ett ärende som tas upp en gång per år. Tvärtom ska kvalitetsfrågorna för våra äldre vara ett ärende som ges högsta prioritet.

För mig med ganska lång erfarenhet från kommun- och landstingspolitiken är det en självklarhet att kvalitetsuppföljning inom såväl hemtjänst som vid äldreboenden ska redovisas lika ofta som man gör en ekonomirapport. Det kan vara varje månad eller varje kvartal. Min poäng med att jämställa kvalitetsfrågor med ekonomiuppföljning är att en gång för alla slå fast att trygghet och värdighet inom äldrevården aldrig får vara underordnat ekonomiska resultat. Vår uppgift som politiskt förtroendevalda är, att utifrån socialtjänstlagens krav och den beslutade värdegrunden för äldreomsorgen, garantera att varje enskild pensionär ska kunna känna full trygghet och alltid uppleva en värdig omsorg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar