måndag 7 november 2011

Tal och beslut på Nordiska rådets session 2011


På hemsidan Norden finns alla uppgifter om tal och beslut från Nordiska rådets session den 1-3 nov 2011 i Köpenhamn. Under fliken Nordiska rådet, sessioner och möten, tal finns varje debattinlägg från sessionen i Köpenhamn.

Mitt första inlägg var en fråga till Norgers statsminister Jens Stoltenberg.

Anders Andersson (Kristdemokraterna (KD) - Mittengruppen)
"Fru President! Ett varmt tack till vår norske statsminister Jens Stoltenberg för den goda presentationen av programmet Ett bärkraftigt välfärdssamhälle i ett nordiskt perspektiv. Vi vill från mittengruppen understryka vikten av detta tema inför 2012. Vi kommer att mötas av internationella utmaningar i de nordiska samhällena, och det är därför som det är viktigt att lyfta fram den styrka som finns i det nordiskt skapade gemensamma välfärdssamhället.

Jag har ändå några kommentarer som anknyter till ämnet. Från mittengruppen har vi en fråga som handlar om Nordiska rådet och i det sammanhanget också det nordiska EU-samarbetet. Vi skulle gärna vilja se att detta samarbete mellan de nordiska regeringarna blir mer ambitiöst och mer systematiskt i framtiden. Vårt konkreta förslag är att Nordiska rådets session i framtiden skulle kunna få en redogörelse över kommande års EU-samarbete mellan de nordiska länderna. Det kunde ges antingen av det komman ordförandelandet i det nordiska samarbetet eller, om det skulle vara aktuellt, det kommande årets nordiska EU-presidentskapsland.

Jag skulle därför gärna vilja höra vad den norske statsministern tycker om förslaget att på det sättet lyfta in EU-samarbetet och det nordiska perspektivet i vårt rådsarbete. Generellt tror jag att det borde vara aktuellt med EU-ministerdebatter som hade en del av sessionens arbete i framtiden. Jag ser fram emot en kommentar från statsministern."

Förutom detta inlägg och svar som jag fick av statsminister Stoltenbeg hade jag frågor till Finlands samarbetminister Alexander Stubb i samma ämne och debattinlägg om välfärdsutskottets förslag gällande integration och delaktighet.

Mittengruppens hemsida finns redovisat bl a debatten och frågorna mellan mig och Alexander Stubb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar