onsdag 12 maj 2010

Äldreboendet Sophiagården i Söderåkra


Idag onsdag började jag med att göra studiebesök på äldreboendet Sophiagården i Söderåkra. Studiebesöket gjorde jag tillsammans med Marie Jansson som är toppnamn såväl i Torsås kommun som i landstingsvalkretsen och Madeleine Rosenqvist, valombudsman för vårt distrikt. Denna förmiddag var en del i alla aktiviteter som genomförs denna vecka. Vi fick en mycket bra redovisning av verksamhetschef Lena Magnusson som berättade och visade runt och gav en bild av den vård och omsorg som bedrivs för boende liksom den träffpunktsverksamhet som man har förlagt till Sophiagården.

Pressmeddelande
Söderåkra den 12 maj 2010

Äldre par måste garanteras
gemensamt boende


- Det borde vara en självklarhet att som äldre par få leva tillsammans ändå till livets slut. Tyvärr är så inte alltid fallet i dagens Sverige. Jag vill arbeta för att vi kan garantera att makar har rätt till att leva de sista åren i trygg gemenskap tillsammans oavsett vilken kommun de bor i och vilka olika vårdbehov de kan tänkas ha.

Det säger Anders Andersson (KD), riksdagsledamot i socialutskottet, som under förmiddagen besöker äldreboendet Sophiagården i Söderåkra i Torsås kommun.

Nyligen frågade riksdagens utredningstjänst landets kommuner om de erbjuder möjlighet för par att fortsätta leva i samma boende även i fall där enbart den ena personen i förhållandet är i behov av äldreboende. 73 procent av kommunerna besvarade frågan och av dessa uppger tre av fyra att de inte kan garantera att äldre par får fortsätta att bo tillsammans. Studerar man enkätsvaren närmare visar det sig att en dryg femtedel av samtliga svarande kommuner aldrig erbjuder möjlighet att fortsätta bo tillsammans.

- Vi Kristdemokrater tycker inte att det är kommunen som ska fatta beslutet om att skilja makar åt. Jag vill hävda att äldre ska ha rätt att fortsätta bo med sin livskamrat om de så önskar. Vi har jobbat länge med denna fråga, därför är det glädjande att det nu börjat komma signaler från alla partier inom Alliansen att de tänker agera för att garantera äldre pars rätt att leva tillsammans tills döden – och inte kommunen – skiljer dem åt. Så som frågan har hanterats på olika håll i landet ger skäl för oss att också i lagstiftningen förtydliga vad man som äldre har rätt till, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar