söndag 16 maj 2010

Miljöpartiet sviker föräldrarna och valfriheten
Härliga bilder från kampanjaktiviteter i Kalmar under lördagen och besök av partiledare Göran Hägglund.

Lördagen den 15 maj var internationella familjedagen och den firade vi kristdemokrater genom att kampanja vid Baronen i Kalmar. Ett stort och härligt gäng partimedarbetare fanns på plats och bjöd på information, samtal och enkelt fika och till barnen fanns ballonger och lite annat som delades ut av dagens Clown.

Ikväll söndag har jag varit i Högsby på ett café möte med Kristdemokraterna.

Pressmeddelande
- Miljöpartiet sviker föräldrarna och valfriheten.
- Jag beklagar den utveckling vi sett i helgen när miljöpartiet på sin kongress har rättat in sig i det röda ledet och har nu tydligt tagit ställning för ökad politikermakt på bekostnad av föräldrar-na. Tydligen vill man att den politiska majoriteten ska avgör hur två tredjedelar av föräldraförsäkringen ska tas ut. På så sätt pressas föräldrarnas självbestämmande tillbaka ytterligare. ”Miljöpartiet förmyndarna” tycker sig uppenbarligen veta bättre än föräldrarna själva hur barnen ska tas omhand under de första viktiga åren. Det är minst sagt beklagligt.

Det sa riksdagsledamot Anders Andersson (KD), Järnforsen när han på söndagskvällen medverkade vid ett café möte som Kristdemokra-terna i Högsby arrangerade.

- Samtidigt som jag kritiserar mp-ledningen vill jag uttala min för-hoppning att bland miljöpartisterna i vårt län och då inte minst här i Högsby finns en större respekt för föräldrarnas valfrihet. En tvångs-delad föräldraförsäkring har mycket litet stöd bland vanliga småbarns-föräldrar. Endast 13 procent vill att regering och riksdag styr hemma vid köksbordet. Övriga vill ha valfrihet.

Kristdemokraterna är det parti som tydligare än något annat tar ställ-ning för föräldrarnas rätt att själva besluta om föräldraförsäkringen och om barnomsorgen. Vi tilltror föräldrarna rätten att bestämma själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar