onsdag 12 maj 2010

Olofssons Gård i Räpplinge
Under onsdags eftermiddagen hade jag ett besök inbokat på Olofssons Gård i Räpplinge på Öland. Varje vecka försöker jag göra olika studiebesök. Och då har jag bland annat önskat att få besöka ett lantbruk på Öland. Nu var det fixat. Och jag träffade Håkan Olofsson tillsammans med partikamraterna Mikael Almqvist, Åke Nilsson, Nina Åkesson Nylander och Sven-Åke Svensson. Håkan är ett gott exempel på en lantbrukare som står med båda fötterna i verkligheten men som inte tvekar att ta ut nya mål för framtidens lantbruksnäring. Jag fick tillsammans med mina partikamrater en god bild av hur ett modernt lantbruk bedrivs.


Pressmeddelande
Räpplinge den 12 maj 2010

Sverige behöver en
livskraftig landsbygd


- Som ett av fyra regeringspartier har Kristdemokraterna haft stora möjligheter att påverka utformningen av landsbygdspolitiken de senaste fyra åren. Mycket har gjorts men mera måste göras för att ge landsbygden likvärdiga förutsättningar som storstäderna. Därför har vi presenterat en rad förslag i vår nya landsbygdspolitiska rapport.

Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), som i eftermiddag – tillsammans med partikamrater från Öland – besöker Olofssons Gård i Räpplinge.

- Dagens Sverige präglas av mångfald och hög förändringstakt som tillsammans ger landet en stor social och ekonomisk potential. Samtidigt riskerar olika klyftor att växa fram mellan storstäder och landsbygd. Därför måste vi ta till vara möjligheterna och samtidigt motverka de splittrande tendenserna.

I vår nya landsbygdspolitiska rapport presenterar vi en rad förslag som bidrar till att stärka och utveckla den svenska landsbygden. Några av förslagen som är värda att lyfta fram är: stärkt polisnärvaro på landsbygden, tillgång till bredband för alla, förbättrad myndighetsservice, stärkt skydd av åkermarken och nedskrivning av studieskulder för den som väljer att bo och verka i glesbygden.

- Jordbruket är centralt för sysselsättningen på landsbygden och inom livsmedelssektorn. För att befästa och ytterligare utveckla det svenska jordbruket vill vi bland annat initiera en långsiktig satsning på miljöanpassat jordbruk där konventionellt jordbruk och ekologiskt jordbruk kan samexistera inom samma företag. Genom olika stöd vill vi stärka mindre gynnande områden, unga jordbrukare, nyetablerade bönder och värna om småskaliga jordbruk i glesbygden. Ett levande jordbruk bevarar det öppna landskapet, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar