tisdag 12 oktober 2010

Socialutskottet nästa ......

Pressmeddelande
Socialutskottet blir Anders Anderssons arbetsområde.

Under tisdagen valde Riksdagen ledamöter till alla utskott. För Anders Andersson (KD) Järnforsen blev det fortsatt arbete som ordinarie le-damot och gruppledare för Kristdemokraterna i socialutskottet.
- Jag är mer än nöjd med det förtroende som jag fått, att som ordinarie ledamot i socialutskottet få fortsätta det arbe-te jag inledde under mitt första år i riksdagen, säger Anders Andersson i en kommentar.

Socialutskottet handlägger alla frågor om hälso- och sjuk-vård, från primärvård till specialistsjukvård, psykiatrifrågor, tandvård, äldreomsorg, socialtjänstens olika insatser, funk-tionshinderfrågor, alkohol- och övriga drogfrågor samt folkhälsofrågor.
Det är en oerhörd bredd på de frågor som kommer upp i socialutskottet, vilket innebär stort ansvar och samtidigt möjligheter att påverka. Utskottsarbetet ger också en rad kontakter direkt med socialminister Göran Hägglund samt barn- och äldreminister Maria Larsson. Jag hoppas kunna göra ett bra jobb i socialutskottet som kan leda till ökad trygghet och valfrihet för de människor som är i behov av välfärdens stöd och hjälp, säger Anders Andersson (KD).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar