fredag 29 oktober 2010

Dagens Samhälle & ojämlik sjukvård


Igår medverkade jag på ett seminarium om den ojämlika sjukvården. Idag på Dagens Samhälle finns ett bildspel med olika kommentarer från detta seminarium.

Pressmeddelande
28 oktober 2010

Sjukvården måste vara lika för alla!
– Vården måste ges på likvärdiga villkor var man än bor i landet. Det är inte rimligt att vi har en sjukvård där människor får olika bra behandlingar beroende på var de bor.

Det sa Anders Andersson, Järnforsen, ledamot för kristdemokraterna i riksdagens socialutskott och tidigare ordförande i Alliansens sjukvårdsgrupp, när han under torsdagen deltog i ett seminarium om ojämlik hälso- och sjukvård som hölls på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

– Idag är det tyvärr så att vården många gånger inte lever upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om god vård på lika villkor åt hela befolkningen. Den vård som ges beror bland annat på var man bor, på ålder, kön, etnicitet och på socioekonomisk ställning.

- Kanske många i vårt land vill tro att vi har en mer jämlik hälso- och sjukvård än vad som visar sig finnas när man tittat bakom fasaden. Trots årtionden med debatter runt folkhälsa och jämlikhet och där socialdemokraterna låtit påskina att de varit garantin för jämlikhet så är det ett mindre smickrande arv från de många socialdemokratiska åren som framträder.

– De skillnader vi nu ser är oacceptabla. Det är landstingen som har huvudansvaret för att dessa skillnader försvinner. Det ansvaret vill jag inte ändra på. Men landstingen måste nå tydliga överenskommelser sinsemellan för att harmonisera sina regler så att alla patienter behandlas likvärdigt, säger Anders Andersson


Den ojämlika sjukvården uppmärksammas idag i Dagens Nyheter och i Dagens samhälle
http://www.dn.se/nyheter/sverige/alzheimersjuka-medicineras-olika-1.1197446
http://www.dagenssamhalle.se/nyheter/alzheimersjuka-far-inte-medicin-18057


Programmet bifogas nedan.
Vården lever inte upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om god vård på lika villkor åt hela befolkningen. Den vård som ges beror bland annat på var man bor, på ålder, kön, etnicitet och på socioekonomisk ställning.

Analys- och konsultföretaget IMS Health har med finansiering från LIF – de forskande läkemedelsföretagen, genomfört den hittills mest omfattande rapporten i Sverige kring en av dessa ojämlikheter: regionala skillnader i tillgång till läkemedelsbehandling.

Välkommen till ett seminarium om den ojämlika hälso- och sjukvården

Tid & Plats: Kungliga biblioteket, Humlegården, 28 oktober. Kl 10.00 – 13.00. Seminariet avslutas med lunch.
Anmälan: Sker via [ http://www.dagenssamhalle.se/LIF ]http://www.dagenssamhalle.se/LIF
Kostnad: 595 kronor + moms

Program
09:30–10:00 Registrering, kaffe och fralla

10:00 Inledning
Mats Edman, chefredaktör Dagens Samhälle

Moderator: Per-Gunnar Holmgren

10:10 Det finns stora regionala skillnader i tillgången till läkemedelsbehandling. Men hur stora är variationerna och vad betyder de i hälsa? Vad säger nationella riktlinjer och kvalitetsregisterdata? Två exempel.
Reumatoid Artrit – Med dr Martin Neovius, Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet
Alzheimers sjukdom – Prof. Agneta Nordberg, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Går det att förklara skillnaderna?
IMS Health har kartlagt regional variation inom sex terapiområden och funnit stora regionala skillnader. Hur ser mönstret ut och går det att förklara?
Bengt Anell och Tommy Ståhl, IMS Health

Vad kan vi lära från regionala kvalitetsregisterdata? Är detta en väg framåt?
Doc. Ingemar Petersson, MORSE, Universitetssjukhuset i Lund

11:15 Debatt om den ojämlika vården
Anders Andersson (KD), ledamot socialutskottet, Riksdagen, Roger Molin, biträdande avdelningschef Vård och hälsa, SKL. Mikael Svensson, enhetschef Läkemedelsgruppen, Landstinget i Östergötland. Ulf Hallgårde, ordförande i Läkemedelsrådet, Region Skåne. Marie Wedin, vice ordförande Läkarförbundet. Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet. Anders Blanck, vice vd LIF

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar