fredag 12 november 2010

Ett tips blev riksdagsmotion

Pressmeddelande
12 november 2010

Ett tips blev riksdagsmotion:
Utvärdera sjuksköterskeutbildningen!

– Nyutbildade sjuksköterskor saknar tillräckligt med praktik när de börjar sin anställning. Regeringen måste därför utvärdera sjuksköterskeutbildningen i förhållande till de kompetenskrav som dagens sjukvård ställer.

Det säger Anders Andersson, Järnforsen, kristdemokratisk riksdagsledamot, som nu skrivit en motion om detta i Riksdagen. Motionen har sin upprinnelse i det som framkom i samband med ett studiebesök som kristdemokraternas landstingspolitiker gjorde på Oskarshamns sjukhus under valrörelsen.

– Att sjuksköterskor som kommer direkt från utbildningen saknar tillräckligt med praktik är något som man vid Oskarshamns sjukhus försökt lösa genom att skapa en särskild utbildning för att täcka behovet av komplettering innan de nyutexaminerade sjuksköterskorna kan påbörja sin anställning.

– Problemet är att det innebär att det tar längre tid för en ny sjuksköterska att komma in i arbetet och det innebär stora kostnader för landstinget. Regeringen bör därför ta initiativ till en utvärdering av sjuksköterskeutbildningen där frågan om praktik ges en särskild plats.

– Den svenska sjuksköterskeutbildningen befinner sig idag på en internationellt hög nivå. Det är dock viktigt att praktiken ges en sådan plats att de teoretiska kunskaperna omsättas i verkligheten och förvandlas till den vårdkunskap som krävs i dagens sjukvård, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar