fredag 19 november 2010

Gårdsförsäljning

Pressmeddelande
Stockholm den 18 november 2010

Hängslen och livrem i gårdsförsäljningsärendet

- Socialutskottets betänkande om En ny alkohollag är en framgång för Kristdemokraterna. I betänkandet finns tydliga stoppskyltar för dem som tänkt sig att snabbt ge klartecken för gårdsförsäljning, säger Anders Andersson, kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet. Utskottet är supertydligt med att detaljhandelsmonopolet, som ett av de viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken, ”bör försvaras och inte upphävas”. Runt denna text råder fullständig enighet mellan alla partier.

- En grundläggande förutsättning för utredaren om gårdsförsäljning är att förslaget inte ska stå i strid med EU-rätten och därmed inte heller kunna leda till ett ifrågasättande av Systembolagets monopol, säger Roland Utbult (KD), ersättare i Socialutskottet.

- Vi kristdemokrater är starkt engagerade i alkoholfrågan utifrån ett solidaritets- och barnperspektiv. Vi känner att Socialutskottet nu sätter både hängslen och livrem på det svenska detaljhandelsmonopolet, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar