tisdag 10 maj 2011

Behovet av strokevårdplatser

Pressmeddelande
Stockholm den 10 maj

30 000 strokedrabbade är inte acceptabelt

- Primärvårdens viktiga roll i det förebyggande arbetet av stroke kan inte nog betonas. 30 000 strokedrabbade per år, när ett stort antal skulle kunna förhindras är inte acceptabelt, säger Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet med anledning av Strokedagen.

-Förebyggande åtgärder mot de kända riskfaktorerna, snabbhet till behandling och akuta strokevårdplatser samt en sammanhållen rehabiliteringskedja, är de tre avgörande åtgärderna för en ännu bättre strokevård,

- Landstingen måste respektera behovet av strokevårdplatser. Jag vet att det finns brister i landstingen och tror exempelvis att neurologerna i Stockholm har rätt när de talar om behov av såväl fler akut- som rehabiliteringsplatser.

- Ett tidigt, målmedvetet och mångprofessionellt omhändertagande vid stroke är avgörande för hur skadorna i hjärnans strukturer ska läka. Strävan måste vara att ge den enskilde ökad livskvalitet och ökad självkänsla men också möjlighet att återfå hela eller delar av sin arbetsförmåga. Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer och psykologer är viktiga kompetenser som ofta behövs under längre tid under och efter den medicinska vården. Effektiva insatser i en sammanhållen rehabiliteringskedja så att man undviker att glapp uppstår mellan den högspecialiserade sjukvården och vården på hemmaplan, är en förutsättning för en god rehabilitering, avslutar Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar