fredag 6 maj 2011

Vårkampanj i HultsfredNågra foton från Tors plan i Hultsfred där Kristdemokraterna gräddade våfflor så det rök om det och många trevliga samtal fick jag med torgbesökare som tog sig tid att sitta ner på bänkarna och njuta av vårväder och kaffe med våffla.

Under fredagen fanns en grupp kristdemokrater på plats på Tors plan i Hultsfred. Man bjöd på kaffe och nygräddade våfflor. Delade ut tidningen Vardagsliv med information om vårdfrågor. Och som alltid är dessa aktiviteter till för att ge allmänheten chans att komma med synpunkter och ställa frågor till oss som har förtroendeuppdrag.

På plats i Hultsfred fanns även jag som riksdagsledamot. Den fråga som jag speciellt lyfte fram var sjukförsäkringsfrågan och det initiativ som jag tagit i veckan genom en fråga i riksdagen till statsrådet Ulf Kristersson. Det jag vill veta är på vilket sätt statsrådet följer utvecklingen vad gäller bemötandefrågor inom sjukförsäkringen.

Gott bemötande – en riksdagsfråga.

Diskussionen om sjukförsäkringen förs på många olika håll i samhället. Jag har fått del av alltför många skildringar där sjukskrivna och personer med sjukersättning berättar om ett nedvärderande och okänsligt bemötande vid kontakter med Försäkringskassan. Därför fann jag det väl motiverat att föra upp frågan om bemötande till riksdag och regeringsnivå.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat de nya sjukförsäkringsreglernas genomslag i Försäkringskassans tillämpning och om de tillämpas rättssäkert, likformigt och effektivt. ISF bekräftar i sin rapport som kom i veckan att motiveringar av bedömningar och ställningstaganden ofta är svåra att förstå vilket är till nackdel för den försäkrade.

Att få en tydlig förklaring till Försäkringskassans bedömning och ett vänligt bemötande är enligt min mening en viktig förutsättning för den försäkrades hela situation.

Jag välkomnar också regeringens förslag om justeringar och förbättringar i sjukförsäkringen. Vi kristdemokrater har under en längre tid arbetat intensivt med att finna lösningar som förbättrar och tar bort kantigheterna i sjukförsäkringsreformen. För sådana finns. Och det är inte acceptabelt. Förändringarna som nu föreslås kostar statskassan en miljard. En miljard kronor för att ge sjuka rätt till sjukpenning är inte en kosmetisk förändring. Det är ett steg mot en bättre och tryggare sjukförsäkring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar