måndag 2 maj 2011

Valrörelse ..... inför omvalet i VGIdag har det för mig varit valrörelse igen ..... en turnédag i Västra Götaland tillsammans med bl a Valeria Kant, Borås som är första namn på valsedeln för södra Älvsborg.
Nedan finns i korthet ett pressmeddelande från dagen och ovan några foton från ambulansen i Skene och besöket i Ulricehamn.

Vårdcentral med brett utbud är en trygghetsfaktor!

- Det är en ökad trygghet för patienterna när en vårdcentral utanför sjukhusorterna har tillgång till ett brett serviceutbud, till exempel en röntgenverksamhet, sade Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet, vid ett besök i Ulricehamn på måndagen. Det skapar en tryggare och säkrare vård och underlättar för enskilda som inte behöver göra onödiga resor.

Anders Andersson följer omvalet i Västra Götaland och har idag även gjort ett besök på ambulanssjukvården på Skene lasarett.

- Ambulanssjukvården är en form av rullande akutmottagning och det är viktigt att man har en kapacitet som gör att även de som har längre resor kan känna trygghet. För oss kristdemokrater är det extra angeläget att antalet vårdplatser vid våra sjukhus ökas så att de täcker behoven. Det är en viktig patientsäkerhetsfråga och en trygghetsfaktor, sade Anders Andersson som under dagen gjorde en vårdturé tillsammans med Valeria Kant som är första namn på regionvalsedeln för södra Älvsborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar