onsdag 15 juni 2011

Gårdsförsäljning underminerar ansvarslinjen

SvD Brännpunkt finns idag ett debattinlägg från mig tillsammans med företrädare för folkpartiet och centerpartiet.

Vurm för gårdsförsäljning underminerar ansvarslinjen

Vissa borgerliga debattörer bedriver just nu en intensiv kampanj för att slopa grunden för en ansvarsfull alkoholförsäljning i Sverige – i ett första steg genom så kallad ”gårdsförsäljning”. Det är olyckligt, och underminerar alliansens ansvarslinje.

I dag går remissrundan ut för förslaget om att genom gårdsförsäljning öppna upp för alkoholförsäljning via nya kanaler – utanför Systembolaget. Det innebär att en av de viktigaste alkoholpolitiska frågorna på mycket länge kommer att avgöras nu.

Att aldrig öka vissas frihet på andras bekostnad är en stark liberal tradition. Forskare vid Stockholms universitet, Folkhälsoinstitutet och en majoritet av kommunernas socialnämndsordföranden bedömer alla att gårdsförsäljning skulle leda till kraftigt ökad alkoholkonsumtion.

Det skulle resultera i 2,3 miljoner fler sjukdagar – enbart bland män. Det är inte att ta ansvar för jobben. Förslaget beräknas även leda till 4400 fler fall av alkoholrelaterad misshandel, och fler rattfylleribrott. Det är inte att ta ansvar för att hålla ihop Sverige. I kölvattnet av kraftigt ökad alkoholkonsumtion kommer kraftigt minskad frihet för tiotusentals barn till människor med alkoholberoende, och för föräldrar till berusade tonåringar.

Bilden av ”gårdsförsäljningen” är djupt missvisande. Det nu aktuella förslaget skulle innebära:

• Omfattande direktförsäljning till vem som helst av både svenska och utländska alkoholtillverkare av starköl (27273 liter), vin (10000 liter) och sprit (3750 liter);

• Ingen begränsning till att alkoholen ska vara egenproducerad;

• Starka vinstintressen att maximera försäljningen;

• Att försäljningsstället inte behöver ha någon koppling till tillverkningsstället.

Den idylliska ”vingården” med egenproducerat vin på den svenska landsbygden skulle i verkligheten ofta riskera att bli östeuropeiskt ägda spritbutiker i Stockholm som hårdlanserar Jeltsinvodka till ungdomar.

Nu finns möjlighet att ge ett tydligt besked för en ansvarsfull alkoholförsäljning i Sverige. Vi är många inom alliansen som kommer att stå upp för detta.

BARBRO WESTERHOLM (FP)

riksdagsledamot

PER LODENIUS (C)

riksdagsledamot

ANDERS ANDERSSON (KD)

riksdagsledamot

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar