torsdag 4 februari 2010

Internationella Världscancerdagen

Idag torsdag är det Internationella Världscancerdagen. På Berns i Stockholm har Närverket mot cancer (www.natverketmotcancer.se)inbjudit företrädare för sjukvården och politiken till seminarium och debatt om cancervården. Jag hade förmånen att företräda oss Kristdemokrater i panelen.
I det panelsamtal och utfrågning som jag deltog i lyfte jag fram att nu äntligen efter år av försyndelser så finns en utredning som synligör brister men samtidigt pekar på möjligheter. Det är den statliga utredningen "En nationell cancerstrategi för framtiden". En utredning som leddes av generaldirektör Kerstin Wigzell och tillsattes av vår socialminisnter Göran Hägglund. Nu finns också en överenskommelse, om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010, mellan socialdepartementet och SKL. I budgetpropositionen anslogs också 227 miljoner för att förverkliga nationella cancerstrategin. Ett led i detta arbete var när man i höstas utsåg en nationell cancersamordnare, professor Kjell Asplund, och samtidigt markerade att hans uppgift är att leda en process mot regionala cancercentra. Genomförandet av denna cancerstrategi kommer att kunna förbättra livet för många cancerpatienter och samtidigt om preventionsarbetet får full genomslagskraft också förhindra att många drabbas av cancer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar