torsdag 11 februari 2010

Sänkt skatt för pensionärerna !

I länets tidningar pågår en relativt livlig debatt om de äldres ekonomi och kristdemokraternas vilja att genomföra ett tredje steg i skattesänkning för landets pensionärer. Lennart Beijer och Bo Ström är två debattörer som gjort vad dom kan för att ifrågasätta kristdemokraternas trovärdighet. I lite olika repliker har jag dom sista dagarna försökt svara i olika länsmedia. Ett av svaren kan du läsa här nedan.


Mer i plånboken till pensionärerna!

Jag noterat med glädje att Bo Ström från PRO registrerat den iver och vilja som finns bland kristdemokrater för att ge pensionärerna en ökad rättvisa. Vi vill öka rättvisan genom ett tredje steg i en skattesänkning riktad till landets pensionärer.

Under de tolv år som vi levde med socialdemokratiska regeringar kan jag inte påminna mig en enda gång då man genomförde en skattesänkning riktad till pensionärerna. Ja, det var väl knappast skattesänkningar över huvud taget under den förra regeringens tid. Inte ens de sämst ställda pensionärerna fick något riktat stöd när socialdemokraterna styrde med hjälp av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Denna mandatperiod har Alliansregeringen med statsråd från Kristdemokraterna genomfört två skattesänkningar för pensionärer. Sammanlagt har det varit skattelättnader på 5,5 miljarder som riktats till våra äldre med de riktigt låga pensionerna.

Vår trovärdighet som pensionärernas vapendragare finns i det faktum att vi kristdemokrater hittills lyckats med två steg i skattesänkningen. Detta har givit våra äldre en förbättring på 5,5 miljarder. Att världen samtidigt genomgått ett ekonomiskt stålbad som bara kan jämföras med 30-talet är nog inget som gått någon förbi. Framförallt inte landets pensionärer som har lite perspektiv på livet. Skattesänkningen och statligt stöd till äldreomsorgen samt en ”kömiljard” för att korta väntetiderna i sjukvården är uttryck för viljan att prioritera våra äldre även när världsekonomin befinner sig i trängt läge.

Den som följer vad vi gjort och gör kan se att vi målmedvetet och envist lyfter fram vikten av att också landets pensionärer ska ha del av skattesänkningar. Vår ambition är att Alliansregeringen ska komma med ett tredje steg i skattesänkningen för pensionärerna. Vi kristdemokrater vill se en politik som ger pensionärerna mer i plånboken. Jag hoppas på stöd i denna strävan från Bo Ström, trots att han kanske inte har för vana att rösta på kristdemokraterna.

Anders Andersson, Järnforsen
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Kalmar län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar