fredag 26 februari 2010

KD vill ha nytt styre i kommunhuset!


Topp fem på kommunvalsedeln i Hultsfred. Åke Nilsson, Monica Bergh, Lennart Davidsson, Runa Petersson och Anders Andersson.

På onsdagskvällen höll vi Kristdemokrater i Hultsfred årsmöte förlagt till Virserum. Av drygt 90 medlemmar var ca en tredjedel med på årsmötet. I slutet av förra året och under sista veckorna har många nya medlemmar tillkommit vilket skapar en god stämning och inger hopp om valframgångar.

På dagordningen fanns förutom val av styrelse och medverkan av vårt nya landstingsråd Gudrun Brunegård, också nominering av valsedel inför höstens kommunval.

Erfarenhet och förnyelse på valsedlen

Socialdemokraterna med stöd av vänsterpartiet har nu gjort sitt som ledning av vår kommun. Det är allt fler som talar i denna riktning. Skolbesluten och alltför stor ensidighet inom näringslivspolitiken är exempel på detta. Därför handlar valet i höst om att skapa förutsättningar för en ny ledning med Alliansflagg. Och vi kristdemokrater vill bidra till detta med både erfarenhet och förnyelse på vår valsedel. Jag är mycket glad för att vi får toppa valsedeln med Åke Nilsson. Han har förutsättningarna att leda Alliansen i vår kommun utifrån den erfarenhet som han har av politiskt arbete på ledande nivå.

Motivet för mig själv att också finnas med och kandidera till kommunfullmäktige är att denna gång gäller det att samla krafterna och låta alla vara med för att undvika ytterligare fyra år med socialiststyre i Hultsfred. Jag var inte med i provvalet men efter det har nomineringskommittén och även personer utanför den och utanför vårt parti varit på mig flera gånger. Därför ser det ut som det gör.

I landstingsvalet förra gången fick vi 1.673 röster och om det hade varit i kommunvalet så hade Kristdemokraterna fått hela 9 mandat i Hultsfreds fullmäktige. Nu är vår målsättning att uppnå denna nivå. Det var möjligt i landstingsvalet förra gången och vi vill göra om det i kommunvalet med den goda effekten att vi då får nytt styre i kommunhuset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar