tisdag 2 mars 2010

Sjukvården i Virserum - interpellation sätter press på förbättring

Idag har jag hunnit med att vara tjänstgörande på landstingsfullmäktige, förutom att jag varit i riksdagen under eftermiddagen och kvällen. Inför fullmäktige hade jag ställt en interpellation till ansvariga i majoriteten.
Vad gör majoriten för den nära vården i Virserum?

Virserum är ett av de större samhällena i Hultsfreds kommun, med ett livskraftigt näringsliv. Samhällsförenignen gör ett fantastiskt jobb för att utveckla orten. Att tvinga barnfamiljer att åka tre mil enkel väg för att besöka barnavårdscentralen, när det finns ändamålsenliga lokaler i Virserum, är knappast något som gynnar vare sig uppslutning eller miljö. Därför riktade jag ett antal frågor till landstingsrådet Ann Hellenborg (mp).

- Vad var skälet till att majoriteten beslutade flytta barnavårdscentralen från Virserum?
- Finns någon miljökonsekvensbeskrivning för vad flytten innebär i ökat resande?
- Vad tänker du göra för att trygga den nära hälso- och sjukvården i Virserum?

Jag fick ett svar under dagen. Som kommentar till hennes svar kritiserade jag Ann Hellenborg för att man avvecklar barnavårdscentralen i Virserum utan att ha nått någon överenskommelse med Hultsfreds kommun om familjecentral. Man borde från vänstersidan ha börjat med att komma överens med kommunen. Dessutom frågar jag om miljökonsekvenserna och hon ser det som viktigt men erkänner att ingen miljökonsekevensanalys har gjorts av denna förändring som tvingar föräldrar att resa 60 km med sina barn för att nå barnavårdcentralen i Hultsfred. Jag markerar att jag hade förväntat mig att hon som miljöpartist hade prioriterat en miljökonsekvensanalys innan man verkställer en förändring. Dessutom ställer jag mig frågande till Ann Hellenborgs besked att det skulle vara svårt att hitta en lämplig lokal för barnavårdcentralen i Virserum.

Men en nyhet kom under debatten, men enbart muntligt. Den finns inte med i det skriftliga svar som fanns utdelat under fullmäktige. Och nyheten är att Ann Hellenborg lovade att man ska söka lämplig lokal för att återöppna barnavårdscentralen i Virserum. Jag välkomnade detta som ett resultat av min interpellation och såg fram mot en förbättring för Virserums-föräldrarna.
När jag frågade henne i en replik vilken tidplan hon hade för återöppnadet så blev jag dock besviken. Ann Hellenborg lovade återöppnade men kunde inte ge något konkret besked utan erkände att det finns ingen tidplan ännu från vänstermajoriteten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar