onsdag 24 mars 2010

Vi stärker patientens ställning!

Riksdagsdebatt idag.
Idag på morgonen debatterades vårdgarantin i riksdagen. När socialdemokraterna styrde och Alliansen försökte trycka på blev det votering om vårdgarantin inte mindre än 14 gånger. Nu styr Alliansen och patientens ställlning stärks succesivt. Och det som händer dessutom vilket debatten i riksdagen idag avspeglade är att socialdemokraterna med mjuka ord markerar att man bifaller propositionen från regeringen.

För mig som kristdemokrat är alltid utgångspunkten att sjukvården är till för patienten – inte tvärtom. Därför måste vi ständigt söka nya lösningar för att stärka patientens ställning i vården. Det är inte acceptabelt att låta patienterna sitta kvar i väntrummet. Kömiljarden har visat sig vara ett mycket bra sätt att korta vårdköerna och stärka patientens ställning.

Detta var mitt besked när vi idag när vi i riksdagen debatterade vårdgarantin med anledning av av regeringens proposition "Stärkt ställning för patienten"

Propositionen är ett uttryck för att regeringen vill se till att alla patienter, oavsett i vilken del av landet man bor, ska känna att man har en tydlig rätt att få vård i rimlig tid. Vårdgarantin blir nu en varaktig del i den trygghet som sjukvårdshuvudmännen landsting och regioner ska ta ansvar för.

Detta är en naturlig utveckling och jag är övertygad om att denna proposition har stöd hos en bred allmänhet. Det är inte acceptabelt med väntetider som ligger utanför vårdgarantin.

Den enda väntan på vård och behandling som är acceptabel i min framtidsvärld är den som är medicinskt motiverad. Alla andra köer ska arbetas bort och vi ska på detta sätt bidra till att patienterna får ökad trygghet och en höjd kvalitet i vård och bemötande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar