måndag 15 mars 2010

Samtal med pensionärerBritt-Marie Sundqvist, Gunni Gustavsson, Lars-Gunnar Johansson och Ove Johansson från SPF i Oskarshamn var med när jag tillsammans med Klaus Leidecker bjöd in till fikasamtal runt aktuella frågor för pensionärer i vårt län.

Idag måndag har jag hunnit med en lång rad kontakter via telefon och mail. Men det som kännertecknar många måndagar är att också få tid för studiebesök och andra direkta kontakter med människorna i hemlänet. Idag har jag besökt Krepart Media och träffat Mikael Petersson som presenterade sitt företag. Ett företag inom reklambranschen. Jag fick med mig många synpunkter på möjliga förbättringar för näringslivet från en relativt stor småföretagare.

Förtuom företagsbesök har jag under eftermiddagen haft ett mycket givande fikasamtal med en grupp representanter för SPF i Oskarshamn. Det första man lyfte upp i samtalet var bostäder för äldre. Med eftertryck markerades att 40-talisterna vill behålla sin valfrihet. Och i den ingår också valmöjligheter när det gäller bostad, liksom valfrihet inom hemtjänst mm. Regeringens stimualnsmedel till landets kommuner med önskan att man ska bygga olika former av boende för äldre är helt klart en riktig satsning. Beklagligt att vissa kommuner inte tar chansen.

Intressant var att när jag träffade företrädare för pensionärer så var det inte enbart äldrefrågor som låg högt på dagordningen. Hur dagens skola är och vilka förutsättningar som barn och ungdomar får engagerar den generation som har barnbarn. Detta var en av de punkt som jag noterade med ett utropstecken. Det visar på att vi bryr oss om varandra och det finns en stor omsorg om alla åldrar.
Hälso- och sjukvården, färdtjänsten, svårigheten att hitta bland alla myndigheter och funderingar runt varför så mycket centraliseras till Stockholm och många andra frågor fanns med i det givande samtal som jag fick under eftermiddagen. Tack för ett givande fikasamtal!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar