söndag 14 mars 2010

RFS - Frivilliga Samhällsarbetare

Idag var jag i Storebro på årsmöte med RFS (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare) i Hultsfred-Vimmerby. Denna förening är en bland många i vårt område, en förening som verkligen bryr sig. "Vi finns därför att samhället behöver oss. Vi är vardagsmänniskor, som ställer upp när våra medmänniskor behöver stöd" står det på det informationsblad som presenterar föreningen.

Jag gör inga stora insatser i RFS. Men jag vill gärna ge min uppskattning för det arbete som utförs av styrelse och övriga medlemmar. Mitt bidrag blir oftast att jag försöker delta varje år på årsmötet och följa vad som är på gång. Med på årsmötet idag var var Monika Keller från socialförvaltnignen i Hultsred. Hon berättade om arbetet med BIM, Barn i missbruksmiljöer. Barn som växer upp i missbruksmiljöer har 4-5 gånger större risk att utveckla ett beroende än andra barn. Därför är det mycket viktigt med det förebyggande och stödjande arbete som sker via BIM. Samverkan mellan kommunens insatser och det frivilligarbete som sker är en grundsten för att nå framgång och ge barn och ungdomar liksom vuxna ett bättre liv.

Information om RFS Hultsfred-Vimmerby finns på hemsidan www.rfshultsfred-vimmerby.eu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar