måndag 2 november 2009

Företag och jobb - grunden för välfärd


Anders Andersson och Marie Waern Svalbring i samband med industribesök på Järnforsens Stoppmöbler

Företag och jobb är grunden för välfärd!

För mig som ny riksdagsledamot känns det mycket bra att få börja med studiebesök på två av Järnforsens industrier. Företagande, företag och jobb är grunden för välfärden. Därför har jag mycket medvetet valt att inleda mitt riksdagsarbete med dessa studiebesök.

Järnforsen Stoppmöbler är den ledande tillverkaren av bäddsoffor. Kvalitet och individuella val är en del av framgångsfaktorn för att klara konkurrensen från utlandet. I Järnforsen tillverkas sofforna från grunden enligt mottot från "stock till färdig soffa" vilket gör att man kan tillgodose de ca 60 olika modeller som erbjuds kunderna. På varje soffa som var på väg ut för transport till någon möbelaffär kunde jag läsa inte bara affärens namn utan också kundens. Det är uttryck för att man producerar bäddsoffor utifrån ett kundperspektiv. Drygt 40-tal anstsällda jobbar idag på företaget som har hela 9.000 m2 industrilokal i ett plan. Företaqgets VD Marie Waern Svalbring gav mig en mycket bra informationen om företaget.

Jag vill säga att Järnforsens Stoppmöbler visar på ett bra sätt att det går att bedriva produktion av svenska kvalitetsvaror och klara konkurrensen från utlandet även inom träsektorn.

Mitt andra studiebesök idag var på Plannja i Järnforesen som är ett expansivt företag just nu. Där träffade jag platschef Lars Olofsson. Den senaste tillbyggnaden innebär ytterligare 12.000 m2 industrilokaler. Idag finns 100 anställda på Plannja i Järnforsen och en planerad utökning med ca 50 personer efter den produktionsökning som nu påbörjats.

Satsningen från Plannja är fantastisk och visar vad som är möjligt också på en liten ort mitt i Småland. Företaget har investerat hela 120 miljoner i den utbyggnad som nu är gjord. En intressant och kanske okänd effekt av den nu påbörjade utökningen av Plannja i Järnforsen är att varje år beräknas ca 800 och kanske upp mot 1000 besökare till industrin i form av av kunder, företag och utbildningsansvariga på högskolor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar