onsdag 25 november 2009

Recept för en bättre vård

Hälsokonto

Hälsokonto är ett av många förslag i den hälso- och sjukvårdspolitiska rapport som Kristdemokraterna offentliggör i sin monter på Medicinska riksstämman i Älvsjö den 25-27 november. (Kristdemokraternas monter A08:22)

Ett tydligt besked från arbetsgruppen är att vården måste bli betydligt bättre på att nyttja den nya tekniken och engagera patienten, både i det preventiva hälsoarbetet och som en partner i en dialog om den egna hälsan. Att patienten har tillgång till sin journal är självklart. I det egna hälsokontot på nätet kan enkelt information om hälsan, medicinering, tandstatus och annat samlas och organiseras.

Vi har blickat framåt, och IT kommer att fortsätta att förbättra, effektivisera och patientsäkra sjukvården. Med vårt synsätt gör vi patienten delaktig och kan bättre anpassa vården efter patientens behov.


Jag kommer att finnas på plats i montern A08:22 idag onsdag kl 13.00 - 15.00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar