onsdag 4 november 2009

Idéburna organisationer

Jag kom för en stund sedan från min första dag i Riksdagens kammare. Punkt nummer ett på morgonen var den som innebar att jag formellt valdes in i socialutskottet. Sedan har debatten rullat hela dagen. Nu har jag också varit med om min första votering. Och jag tryckte rätt. Mycket ja-tryckande och grönt ljus.
Det var en speciell känsla att inta plats nr 60 i Riksdagen och efterträda min värderade vän Chatrine Pålsson Ahlgren.

Ett beslutsärende idag var anmälan av skrivelse från regeringen gällande överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Denna fråga har jag varit med och lotsat fram när jag fanns i SKL-styrelsen. Nu fick jag börja riksdagsarbetet med att bekräfta vikten av de idéburna organisationernas roll i samhällsutvecklingen. Härligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar