måndag 9 november 2009

Högkostnadsskyddet gäller

Apoteket omregleras.
Förra veckan var intensiv. Jag kan noterat att det är mycket som man gör för första gången som ny riksdagsledamot. Med de ansvarsområden jag fått så blir det lite extra. Idag måndag i tidnigen "Från Riksdag & Departement" svarar jag för första gången på aktuell fråga på sidan 3(varje vecka ny fråga och nya svarande). Veckans fråga handlar om Apoteket och omregleringen och läkemedelspriserna.

Mitt svar; Priset på receptbelagda mediciner regleras av staten genom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). De sätter pris på de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet och priset blir detsamma över hela landet och oavsett vem som driver apoteken. Högkostnadsskyddet, som ger trygghet för patienter med stora läkemedelskostnader och sätter en gräns för hur mycket en patient ska behöva betala för sin medicin, berörs inte av apoteksomregleringen.

Ungefär samma svar har vi alla fyra från Allianspartierna givit. Dom rödgröna målar allt i dysterhet.

För receptfria läkemedel gäller även i fortsättningen fri prissättning. Det innebär att nu när fler kan sälja dessa så uppstår en konkurrens som kan leda till lägre priser samtidigt som det viktigaste har uppnåtts nämligen ökad tillgänglighet och service.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar