torsdag 19 november 2009

Här får s och v svar på tal !

Barnfamiljer vill inte kvotera föräldraförsäkringen!

Återigen konstateras det att svenska kvinnor och män inte vill kvotera föräldraförsäkringen. En klar majoritet av svenska folket, 84 procent vill att föräldrar själva ska bestämma över föräldraledigheten. Socialdemokraterna och de röd-gröna får här än en gång svar på tal.

Dessa siffor framkom idag när jag tog del av den nya opinionsmätningen i Demoskop angående föräldraförsäkringens utformning.

Vi vill ge utrymme för att varje familj är unik, och framför allt att varje barn är unikt. Därför måste familjen få möjlighet att själva bestämma uttaget av föräldraförsäkringen.

Opinionsmätningen är övertydlig. Enbart 11 procent vill lagreglera om en kvoterad föräldraförsäkring. Enbart 8 procent av dem som är under 44 år säger sig vara positiva till att staten ska bestämma uttaget av föräldraledighet. Detta är ord och inga visor. Socialdemokraterna och vänsterpartiets ambitioner att styra får här svar på tal vilket jag välkomnar.

Opinionen är helt klart överväldigande positiv till Kristdemokraternas argument att varje familj själva ska få bestämma över hur de vill lägga upp ledigheten med sina små barn. Trots det finns det hos allt för många en politisk vilja att staten ska diktera villkoren för myndiga, beslutskapabla och förståndiga kvinnor och män mitt i livet. Låt föräldrarna själva välja och bestämma över hur föräldraledigheten ska se ut. Nu har vi än en gång fått kvitto på att det är så svenskarna själva vill ha det. Detta blir en av de frågor som kommer att stå i fokus under valrörelsen 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar