onsdag 28 april 2010

Frivilligarbetare är vår tids hjältar


Under en riksdagsvecka blir det många möten och sammanträffanden. Idag har jag haft möjlighet att träffa Agneta Sendell och Gunilla Sundblad, ordförande respektive förbundssekreterare i RFS, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare. En organisation med 7.000 medlemmar och 85 lokalföreningar över landet.

När jag tillsammans med min riksdagskollega Rosita Runegrund blev informerade om RFS arbete framkom tydligt att de personer som är villiga att på sin fritid ta uppdrag för att göra livet för andra lite lättare att leva och för att ge människor en ny chans när det mesta har gått i spillror, dessa personer är vår tids hjältar. Och det är beklagligt att inte man alltid får den uppskattning och den utbildning som man är värd och i behov av. Om man omvandlar dessa frivilliga samhällsarbetares insatser till kommunala tjänster så skulle det bli en kostnad på 463 miljoner. Och ekonomin är en sak. Självklart viktig. Men det verkligt stora plusvärdet finnns i att vi tar till vara viljan hos människor som är beredda att bryr sig och ta uppdrag för socialtjänsten och kriminalvården. Det finns all anledning att jobba för en utveckling där varje kommun erbjuder utbildning, fortbildning, uppmuntran och uppföljning till dom som åtar sig uppdrag som frivilliga samhällsarbetare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar