torsdag 15 april 2010

Nu är det pensionärernas tur !


Inför presskonferensen i Kalmar samlas vi fyra Alliansföreträdare - Sverker Thorén fp, Anders Åkesson c, Jan R Andersson m och jag själv kd. Dessutom deltog i presskonferensen Åke Larsson SPF och gav sina kommentarer till vad vi hade att presentera.

Idag har det varit många presentationer av VÅPEN. Jag har varit i Kalmar och i Vimmerby. Och ett besked som vi gav är att pensionärerna får en tydlig förbättring av sin disponibla inkomst i år och nästa år tack vara regeringens skattesänkningar. Detta har varit en tydlig ambition från min sida i våra interna överläggnignar. Jag är nu glad för att beskeden från vår Alliansregering är så tydliga. 10,5 miljarder till pensionärerna gör skillnad. Detta är en bra början.

Jag lägger här in en tabell och redovisning som sätter fokus på det som nu sker.

Tabellen nedan visar hur stor andel av pensionärerna som får minskad eller höjd disponibel inkomst 2011 jämfört med 2010. Siffrorna redovisas för en situation utan och med skattesänkningen. I beräkningarna antas att inkomstpensionerna sjunker med 2,9 procent medan garantipensionerna antas stiga med 1,2 procent.

Tabell 3 Höjd eller minskad disponibel inkomst 2010 – 2011
Antal
Andel
Hela populationen 1 714 000 pensionärer

Utan Skattesänkningen
Höjd
133 000 7,8%
Minskad
1 432 000 83,6%
Oförändrat
148 000 8,6 %

Med Skattesänkningen

Höjd
1 449 000 84,6%
Minskad
147 000 8,6%
Oförändrat
118 000 6,9%

Med dessa prognoser får merparten av pensionärerna minskad disponibel inkomst vid gällande regler, endast garantipensionärerna får höjd. Om hänsyn tas till skattesänkningen sjunker däremot andelen som riskerar minskad disponibel inkomst mellan 2010 och 2011 från 84 procent till 8,6 procent. Andelen som för höjd disponibel inkomst ökar samtidigt från 7,8 procent till 84,6 procent.
Radio Kalmar valde att sända från presskonferensen redan vid lunchtid och då medverkade jag och Åke Larsson i radioinslaget.
http://sverigesradio.se/webbradio/?type=db&id=2312868

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar