torsdag 8 april 2010

Macken viktig för landsbygden

Pressmeddelande
Stockholm den 8 april 2010

- Det är nödvändigt att göra det mer attraktivt att bo på landsbygden. För mig är tillgång till vardaglig service som livsmedelsbutiker och bensinmackar två exempel på det som vanligt folk efterfrågar för att kunna leva och bo på landsbygden och i småsamhällen.

Det säger Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, med anledning av de två frågor som han idag ställde till jordbruksminister Eskil Erlandsson under riksdagens frågestund.

- I Kalmar län, liksom övriga stora delar av vårt land, finns en tendens att antalet fast boende på landsbygden och i småorter minskar. Jag tror det är viktigt att vända utvecklingen.

- När jag nu fick möjlighet att ställa frågor till jordbruksministern valde jag därför att fokusera på hur han anser att förutsättningarna är för boende och arbete på landsbygden och vilka åtgärder han ser som mest angelägna för att göra det mer attraktivt att leva och bo på landsbygden. Och jag välkomnar de svar jag fick i riksdagen där jordbruksministern pekar på Matlandsprojektet för att skapa jobb på landsbygden liksom vikten av bra infrastruktur. Bra vägar i hela landet och IT-kommunikation är viktiga faktorer för att få en positiv utveckling av landsbygd och småsamhällen.

- För landsbygdens del är jag glad för att trafikutskottet nu tagit initiativ till att se över konsekvenserna av pumplagen, en lag som vi ärvde av förra regeringen. Många som bedriver lantbruk och andra som bor på landsbygden och mindre orter har varit upprörda och det med all rätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar