torsdag 22 april 2010

Rött kort till röda landsting.

Pressmeddelande
Stockholm den 22 april 2010

Rött kort till röda landsting


– Regeringens och socialminister Göran Hägglunds satsning på Kömiljarden för att korta vårdköerna har varit framgångsrik. I hela Sverige har det under det senaste året skett en kraftig förbättring, utom i två landsting som är politiskt riktigt röda: Västernorrland och Dalarna.

Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson (KD), i en kommentar till de nya siffrorna om väntetiderna i vården.

– Alliansregeringen har skapat en framgångsrik metod för att patienter som väntar på sjukvård snabbare ska komma till läkare och befrias från väntan på operation. Samtidigt kan man konstatera att det är i de landsting som i årtionden styrts av socialdemokrater som väntetiderna är längst och där patienterna fortfarande mest befinner sig i väntrum, säger Anders Andersson.

– Det är inte mer av Västernorrlands och Dalarnas politiska karta som patienterna behöver för att få snabbare tillgång till sjukvården. Tvärtom är det så att dessa landsting är ett varnande exempel. Patienterna måste kunna känna tillit och trygghet till svensk hälso- och sjukvård. Det är något som Kristdemokraterna prioriterar högt, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar