lördag 11 september 2010

Befria Kalmar från socialism - ge pensionärerna valfrihet!


Bilden ovan är från kampanjandet utanför Folkets Park i Kalmar där Kristdemokraterna arrangerade stor loppmarknad som fyllde hela folkets park och stor del av folkparken ute. Vi fanns självklart där och flera av Alliansens partier var inbjudna att finnas på plats för att samtala och lämna information.
Vid vårt Kristdemokratiska kampanjtält fanns också clownen Christopher Dywik till många barns glädje. Även jag blir glad av att träffa honom.
I samband med detta kampanjarbete gav jag besked om vad som behövs för att ge verklig valfrihet till pensionärerna i Kalmar kommun.

Pressmeddelande
Kalmar den 11 september 2010

Befria Kalmar från socialism – ge pensionärerna valfrihet.

- En lagstiftning som garanterar alla pensionärer rätten att välja hemtjänst tycks bli nödvändig när man tar del av den motvilja till valfrihet som socialdemokraterna uppvisar i kommun efter kommun. Det är ett svek mot våra pensionärer när socialdemokraterna och Johan Persson (s) motsätter sig att införa valfrihet i Kalmar kommun. Deras socialistiska förmyndarmentalitet hindrar pensionärer från att få den frihet som LOV (lagen om valfrihetssystem) öppnade upp för.

Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), som i dag lördag besöker Kalmar och deltar i partiets kampanjarbete.

Under mandatperioden har Kristdemokraterna och Alliansregeringen infört ”Lagen om valfrihetssystem” (LOV) i kommuner och landsting. Numera kan många äldre själva få välja vårdcentral eller vem som ska utföra hemtjänsten. Denna rätt att välja kan tyckas självklar, men det var först när Sverige fick Alliansregering som LOV:en blev verklighet.

- I dagsläget är det upp till kommuner och landsting att bestämma om de vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Alliansstyrda kommuner har varit snabba med att införa LOV, men i kommuner med s-styre har införandet av LOV:en gått långsamt eller uteblivit helt. Det måste bli ändring på det. Alliansen har kommit överens om att alla kommuner bör ha beslutat om valfrihet för den enskilde senast 2014, annars bör lagstiftning övervägas.

- När fler vårdgivare kan etablera sig i vården får vårdtagarna fler alternativ att välja mellan. Det öppnar upp för ökad mångfald, bättre kvalitet och mer rättvisa villkor för aktörer inom primärvård och äldreomsorg. Äldre ska ha rätt att välja hur de vill ordna sin ålderdom i både stort och smått.
Men för att det ska bli verklighet är det helt avgörande att alliansregeringen får fortsätta styra Sverige nästa mandatperiod, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar